Optymalizacja konstrukcji

Redukcja zużytego surowca, przyspieszenie czasu realizacji

 

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

Niejednokrotnie bywa tak, że konstrukcja obiektu zaprojektowana jest poprawnie pod względem statycznym, a jednocześnie jest przewymiarowana. Zdarzają się przypadki (niestety bardzo dość często), że pod względem statycznym obiekt nie jest zaprojektowany w sposób prawidłowy. Widujemy także dokumentacje, których przyjęte rozwiązania konstrukcyjne są pracochłonne i ekonomicznie nieuzasadnione.

W pierwszej kolejności wykonujemy analizę dokumentacji projektowej branży konstrukcyjno-budowlanej, a w szczególności schematów statycznych oraz rozwiązań konstrukcyjnych przyjętych w projekcie wyjściowym.

Kolejne kroki to rozmowa ze Zleceniodawcą, w której proponujemy alternatywne rozwiązania.

 

 

 

 

 

Czego można oczekiwać od procesu optymalizacji konstrukcji? Optymalizacja konstrukcji może dostarczyć wielu korzyści:

  • Pierwszym jest aspekt finansowy
  • Drugim mniejsza ilość zużytego drewna konstrukcyjnego
  • Trzecim usprawnienie procesu wykonania konstrukcji
  • Czwartym skrócenie czasu realizacji inwestycji

To tylko kilka najważniejszych korzyści, których ilość oraz procentowy udział w budżecie na inwestycję jest uzależniony od rodzaju, oraz rozmiaru obiektu.

 

 

 

 

W brew powszechnej opinii, proces optymalizacji projektu konstrukcyjnego nie narusza projektu budowlanego (czy też technicznego) - nie zmieniamy kubatury czy też powierzchni zabudowy.