O Pracowni Projektowej OLSEN Aleksander Kłembokowski

 

NASZE PUBLIKACJE


Sposoby łączenia belek drewnianych na długości

 

Wielokrotnie bywa tak że połączenia belek na długości wykonywane są „jak zawsze” i nieczęsto zdarza się, by towarzyszyła temu jakiekolwiek refleksja czy też chwila zastanowienia. W poniższym artykule przybliżam istotę wykonywania połączeń belek na długości oraz pokazują jak i gdzie wystrzegać się popełnienia błędu i dodam tylko że popełnienie takiego błędu (niewłaściwe połączenie na długości) skutkować może awarią lub nawet katastrofą budowlaną.

 

Czego należy oczekiwać od dobrego projektu konstrukcyjnego

 

Wielokrotnie spotykam się z pytaniami typu: Czego właściwie należałoby oczekiwać od projektanta konstrukcji? Co powinien zawierać dobry projekt więźby dachowej? Czy i jak można współpracować z projektantem w trakcie trwania budowy? W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na te nurtujące wielu Inwestorów czy też Wykonawców pytania.

 

Połączenia (węzły) w konstrukcjach drewnianych - połączenie krokiew-murłata

 

Jestem przekonany, że możemy darować sobie wstęp typu: co to jest krokiew czy murłata oraz jak istotne jest właściwe wykonanie ich wzajemnego połączenia. Celowo pomijam szczegółowe opisy rodzajów połączeń krokiew-murłata takich jak zamek galicyjski czy zamek kurpiowski z uwagi na fakt, iż w więźbach realizowanych powszechnie wykonywane są niezbyt często (dziś zwykle wykonywane są na życzenie klienta, w rekonstrukcjach obiektów zabytkowych lub w skansenach).

 

Połączenia (węzły) w konstrukcjach drewnianych

 

Z dawien dawna konstrukcje drewniane wykonywane były na podstawie ciągle przeprowadzanych doświadczeń czyli metodą prób i błędów. Wiedza ta przekazywana była z ojca na syna, a rzemieślnicy w większości nie zastanawiali się zbytnio co z czego wynika i dlaczego robimy tak, a nie inaczej - ojciec tak robił, dziadek tak robił, to i ja tak robię - będzie dobrze…