Olsen > Informator > Zastępstwo Inwestorskie

  Zastępstwo Inwestorskie

  Zastępstwo inwestorskie – co to takiego?

  Prowadzenie procesu budowlanego wymaga nie tylko czasu, ale przede wszystkim wiedzy i doświadczenia technicznego, które pozwoli na profesjonalne koordynowanie prac. Aby uniknąć zwiększenia kosztów czy też nieukończenia inwestycji w planowanym terminie, warto podjąć współpracę z inwestorem zastępczym. Wyspecjalizowany podmiot, na mocy obopólnej umowy, zobowiązuje się do starannego działania, prowadzenia, koordynowania oraz wykonania obiektu budowlanego. Finalnym efektem czynności zastępstwa inwestorskiego jest oddanie Inwestorowi gotowego lokalu „pod klucz”.

  Umowy o zastępstwo inwestycyjne

  Nawiązanie współpracy w zakresie zastępstwa inwestycyjnego możliwe jest na podstawie dwóch umów – typu przedstawicielskiego bądź typu powierniczego.

  Pierwsza z nich, umowa typu przedstawicielskiego zakłada, że inwestor zastępczy występuje w imieniu inwestora bezpośredniego jako jego pełnomocnik. W konsekwencji wszelkie umowy konieczne do zawarcia w celu zrealizowania inwestycji wiążące są dla inwestora głównego. Zakres upoważnienia określany jest w umowie między podmiotami, a nie na podstawie osobnego pełnomocnictwa. Inwestor bezpośredni jest stroną wszelkich umów i zobowiązań finansowych, co oznacza, że to on posiada prawo dochodzenia wszelkich roszczeń za nienależyte wykonanie np. robót budowlanych.

  Umowa typu powierniczego przenosi na inwestora zastępczego większą odpowiedzialność, a także daje mu większą niezależność i samodzielność w trakcie realizacji procesu budowlanego. Podmiot ten działa w imieniu własnym,co oznacza, że to on jest stroną wszelkich umów, a nie inwestor bezpośredni, którego wiąże umowa tylko z inwestorem zastępczym. Płatności na rzecz kontrahentów dokonuje inwestor zastępczy i to na nim spoczywają wszelkie roszczenia wynikające z zawartych umów. Inwestor bezpośredni nie odpowiada przed kontrahentami za terminową zapłatę.

  Korzyści płynące z zastępstwa inwestorskiego

  Zakres przejmowanych od inwestora budowy czynności organizacyjnych oraz obowiązków formalnych związanych z uzgodnieniami, dokumentacją i prowadzeniem inwestycji każdorazowo powinien być poddany indywidualnym ustaleniom. Takie działania pozwalają na świadome określenie celów i poszczególnych etapów działań. Zakres prac wchodzących w zastępstwo inwestycyjne to m.in.:

  – przygotowanie dokumentacji geodezyjnych;

  – uzyskanie pozwolenia na budowę;

  – pozyskanie i opiniowanie dokumentacji projektowej;

  – analiza przedprojektowa i stadium wykonalności;

  – uzyskanie promesy na dostawę mediów (prąd, woda, gaz, usługi telekomunikacyjne);

  – wyłonienie wykonawców robót;

  – pozyskanie maszyn, urządzeń i wszelkich materiałów koniecznych do zrealizowania prac;

  – koordynacja i kontrola przebiegu prac w oparciu o harmonogramy inwestycji;

  – monitorowanie i raportowanie kosztów inwestycji;

  – rozliczenia zawartych umów, zleceń i zamówień;

  – odbiór robót od wykonawców;

  – sprawowanie funkcji nadzoru budowlanego;

  – uzyskanie decyzji dopuszczającej do użytkowania budynku.

   

  Opisane powyżej działania mogą być podjęte wybiórczo lub w całości, jednak należy pamiętać, że kompleksowa realizacja czynności zastępstwa inwestorskiego to gwarancja dotrzymania terminów oraz optymalizacja kosztów inwestycji. W rezultacie podjętych działań inwestor bezpośredni otrzymuje gotowy produkt w postaci wykończonego lokalu gotowego do użytkowania.

  Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.